Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tựa đề - Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
What the Tenth President of Vongola Zaibatsu lacks in height, he makes up in his presence and the ability to control the six snarling beasts under the guise of his Vice-Presidents.

TYL!Guardians/TYL!Tsuna, 6927 main.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 14529 từ Đọc: 9235 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 4
Đăng: 02 Nov 2010 Cập nhật: 08 Nov 2010

Nếu có lúc bóng đứng thiếu tôi cùng tôi
biết trước những nước khóc mắt ai vì ai?

Thể loại: Thơ Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 132 từ Đọc: 2294 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 21 Apr 2008 Cập nhật: 21 Apr 2008

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[APH] I give you the Sky.
Arthur đã hiểu, rằng cậu phải để mọi thứ trôi đi.
Trực tuyến