Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho Storytellers

choke lúc 21 Aug 2010 3:06 AM
I was wondering around and saw the title, Inkheart was suddenly pop in my mind so..here I am, comment for the chapter.

It's lovely, dreamy and so how it drew me to the words. Each of them.

I don't know is this the end ( can't be bother reading vietnamese at the moment >
Phân đoạn: The pink worm under the yellow flower tree

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
20 Khách, 2 Thành viên
Lishrayder, Anny