Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

princessrinyuki lúc 12 Aug 2010 11:41 PM
Definite Fav =)))))

Gossh =))))) I almost laughed my head off =)))) Felt so sorry for Tsuna, he is just a normal person that have to deal with the whole family of ...err....how can I call it? =)))) Hao-kami-sama, this is what happen when you become a God, isn't it? =))))


Well, despite the worry about Tsuna's sanity, there's one question left...

Is there a second chapter for this? =))
Phân đoạn: [Oneshot: Sanity is O.O.Q.]

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SM] Pervert Haruka
Haruka không biết mình đã lơ đãng bước theo vị chanh ngọt dịu.
Trực tuyến
20 Khách, 2 Thành viên
Anny, Lishrayder