Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Phản hồi cho Fly

Xích lúc 06 Feb 2010 4:48 AM
I think the tense has to be in the past, not the present. Also, " i knew we will meet " -> we would meet and "i wish i can meet " -> i wish i could. Anyway, i love your story, it's easygoing and cute.
Phân đoạn: The first day i met you...

tracie_cass lúc 10 Jul 2009 5:18 AM

"I remember that day
The day I saw her
The crying angle…"


cái này phải là angel chứ nhỉ?

Chắc bạn auhtor type nhầm ha:D
Phân đoạn: The first day i met you...

labeo lúc 18 Feb 2009 10:04 AM
I think it's very funny.
A simple story but it's really meaning
After I read it ,I really feel love my life .love my friends so much
thank you!!!!!!!!!!!!!!!
Phân đoạn: The first day i met you...

Kim_le_le lúc 18 Jul 2008 8:21 AM
mình thích nội dung truyện của bạn, nhưng bạn vừa phạm một lỗi : khi vào truyện kể nên để nó ở thì quá khứ, và câu cú hơi lủng củng. Ví dụ : Today I have to help her some things bạn nên thêm là "because". Hay trong đoạn :
She has two white wings on her back. She wears a white dress. She stands in the rain, and crying. sao bạn không để nó lại thành một câu thôi, vừa ngắn lại tránh bị lỗi lặp chữ "she".
Phân đoạn: The first day i met you...

dex_ahme lúc 10 Jul 2008 9:51 AM
This is...
quite a story from some kids. Not a sense of grammar; clumsily interconnected sentences.
I dont mean to offend or anything, 'cause you have kinda pure mind and good soul, rather optimistic and childlish.
Try to improve. Remember this, write everything in simple past, please.
Phân đoạn: The first day i met you...

Bạn cần Đăng nhập đề gởi Phản hồi.
Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cái chết và sự hồi sinh của tiếng Anh
“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”“Bộ nếm được bão sấm à?”“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”“Ý anh là bằng điện à?”Slash, fic dịch, phần 3 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
17 Khách, 2 Thành viên
Lishrayder, Anny