"[Zodiacus Chronicles] Sento in seno" bởi Táo Xù
Catalust và Capriottis. Những cơn mưa cùng vài ngày nắng.

Sento in seno ch'in pioggia di lagrime.

Từ "Tieteberga" và "Il Giustino" của Antonio Vivaldi.


Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Phân đoạn: 2 Hoàn thành: Không Độ dài: 1412 từ Đọc: 254 lần Đăng: 28 Oct 2017 Cập nhật: 04 Nov 2017