Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Author: Yni
Genre: poem

It's been 1 year already.
But this feeling's still so clear :P

Thể loại: English Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 155 từ Đọc: 3380 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 05 May 2008 Cập nhật: 05 May 2008

Am I still in your heart? bởi Yni
Am I still in your heart?

You came. And became special in my heart.

You left. And said nothing.


Now I’m telling you I miss you.

That I want to see you again.

And you skip.


Time can ease the hurt.

And time can fade everything.

And you’re now faded in my heart.


Then one day, it crossed my mind,

That I’m missing you.

And I suddenly want to run to you.

And I suddenly want to talk to you.


Then I stopped.

I wondered if I’m still in your heart.

Then I wondered if I’ve ever been in your heart.


If you just come back. And give me the answer.

I’ll just go straight to you.

And give you my care.

I’ll just stay by your side.

And give you my free hugs.


[So answer me,

Am I still in your heart?]

Yni,
March 23 - 2007

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Dự Báo Thời Tiết
Nền văn học đương đại đòi hỏi chúng ta phải viết truyện ngắn về thời tiết để gây chú ý với người đọc. [reposted]
Trực tuyến
17 Khách, 1 Thành viên
Anny